Eren Balata 20. Yıl
Eren Balata Eren Balata

Kalite

Eren Balata'nın üretimi esas olarak kampana ve disk fren balataları üzerine odaklanmaktadır. Kampana fren balataları, TS 555 düzenlemelerine göre uluslararası standartlarda ve ölçülerde imal edilmektedir. Disk fren balatalalarının üretiminde TS 555 standartlarının yanısıra ECR 90 regulasyonlarına uygunluk gözetilmektedir.

Eren Balata'da ISO 9001 kalite yönetim sistemi  ve ISO/TS 16949 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Araştırma ve Geliştirme'ye gereken her türlü önemi veren Eren Balata, ECR 90 belgesi alabilmek için ihtiyaç duyulan laboratuar yeterliliğine sahiptir.

ISO 9001 Eng ISO 9001 Tur ISO TS/16949 TSE ÇEVRE 14001
RUS GUM.SERTF. GOST Belgesi GOST Belgesi