Eren Balata 20. Yıl
Eren Balata Eren Balata

Tren ve Metro Balataları

Raylı sistemler, tren ve metro balataları üretmekteyiz. 

 

DEMİRYOLU "LL" BLOK FREN BALATASI

RAILWAY "LL" BRAKE BLOCK

 

"TÜBİTAK" ile "EREN BALATA" arasında imzalanan sözleşme gereğince "EREN BALATA" tarafından "TÜBİTAK

CE 55-4" numaralı formül ile üretilmiştir.

As per the agreement that signed between "TUBITAK" and "EREN BALATA", It is produced by "EREN BALATA"

with the formulation "TUBITAK CE 55-4"

 

Teknik Veriler / Technical Datas